PWR.8 REFORMER EDUCATION

I PWR.8 filosofien bag træningen på Reformeren, tager vi udgangspunkt i Joseph Pilates principperne. Hertil implementerer vi ca. 20-30% fitness inspirerede øvelser i undervisningen. Således at alle får en energifyldt og effektiv træning hver gang. Målet med undervisningen, er at udfordre alle deltagerne til at få det optimale ud af træningen ved at lære og forstå pilates principperne og derved udvikler endnu større kropsforståelse, samt progressivt få mere og mere ud af træningen i form af øget styrke og generel bedre velvære. 

Det får du:

55 timers uddannelsesforløb fordelt over 5 weekender

Øvelsesmanual

Basis øvelsesgennemgang, inkl. brug af redskaber 
undervisningsteknikker og pædagogik

Træningslære og programlægning

Anatomi og fysiologi

Kropsbevidsthed og skadeslære
 

Hands on og modificering af øvelser


Musikforståelse og performance

Uddannelsen afsluttes med eksamen og eksamensbevis

Derudover får du 20 klip til træning (værdi 2.300 kr.)  

Sådan kommer du med:

Alle kan i princippet deltage, men det er en fordel, at du har god træningserfaring med reformeren og eller Pilates, god forståelse for anatomi og gerne anden trænererfaring.

Tid & Sted: Uddannelsen foregår i begge vores studier. Næste reformer uddannelse foregår i efteråret fra september til november - Datoer & info følger.

Pris: kr. 10.000, - beløbet kan deles op i to rater.

 Se datoer og tilmeld dig her